4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Przeprowadzenie wieloetapowej strategicznej gry decyzyjnej z udziałem kilkudziesięciu ekspertów dla think-tanku z sektora obronności

 
Obszar: Przygotowanie
Metody: Gra Decyzyjna

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, renomowany think-tank zajmujący się bezpieczeństwem narodowym, na potrzeby wypracowania rekomendacji rozwoju zdolności rażenia i związanego z nimi odstraszania strategicznego, zdefiniował potrzebę wypracowania realistycznego scenariusza prawdopodobnego kryzysu bezpieczeństwa zewnętrznego do przetestowania potencjału eskalacji i deeskalacji dla zadanej struktury efektorów (m.in. pociski manewrujące odpalane z głębi morskiej, artyleria rakietowa, wojska specjalne).

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

4CF zrealizowało projekt kompleksowo, począwszy od projektu badania przez autorski proces generowania scenariusza, aż po facylitację i moderację gry oraz raportowanie. Przeprowadziliśmy grę decyzyjną, opartą na mechanice twórczo rozwijającej amerykańską metodę “The Day After” stosowaną m.in. przez RAND. Gra z udziałem czołowych polskich ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych została zrealizowana na kanwie hipotetycznego kryzysu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich. Gra, realizowana z udziałem blisko czterdziestu ekspertów była pionierskim przedsięwzięciem w skali kraju z uwagi na równoległe prowadzenie warsztatów analitycznych oraz symulacji polityczno-wojskowej.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient, jako pierwszy think-tank w Polsce, przedstawił dzięki nam szerokiemu gronu ekspertów zobiektywizowany, bogaty w treści oraz oryginalny scenariusz hipotetycznego kryzysu bezpieczeństwa w państwach bałtyckich, który był następnie tłem do sformułowania rekomendacji odnośnie polityk publicznych w zakresie obronności.