4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: budowa kultury foresightu w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych i pozarządowych.
Metoda: Szkolenia przygotowywane są indywidualnie dla danej organizacji w zależności od:

  • Poziomu Futures Literacy – czyli “świadomości przyszłości” członków/pracowników danej organizacji; ich wiedzy na temat tego jak postrzeganie przyszłości oddziałuje na ich dzisiejsze decyzje
  • Poziomu wiedzy dotyczących metodyk eksploracji, przygotowania się i kształtowania przyszłości
  • Szczebla w organizacji jakiego ma dotyczyć szkolenie
  • Procedur opracowywania dokumentów strategicznych

Dzięki naszym szkoleniom kierownictwo i pracownicy organizacji mają nie tylko świadomość jak nasze wyobrażenia o przyszłości oddziałują na nasze dzisiejsze decyzje, ale także zdobywają teoretyczną i praktyczną wiedzę dotyczącą metod działania na rzecz pożądanych przyszłości. Szkolenia prowadzone przez zespół 4CF nastawione są na zdobycie umiejętności korzystania z bogatego zbioru metod foresightu.