4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Strategia i program rozwoju dla powiatu metropolitalnego

 

Obszar: Kształtowanie
Metody: Unesco FLKL, Macierz 4CF, Doradztwo

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Starostwo zamożnego i dynamicznie rozwijającego się Powiatu Pruszkowskiego – znajdującego się w obszarze metropolitalnym Warszawy - potrzebowało nowoczesnej strategii i planu rozwoju. Projekt miał realnie pomagać w zarządzaniu powiatem i realizacji zadań samorządowych w oparciu o KPI (kluczowe wskaźniki efektywności) oraz klarowny plan działania..

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

W toku wielomiesięcznego projektu – w który zaangażowani byli wszyscy kluczowi kierownicy Starostwa oraz podległych mu jednostek, jak również przedstawiciele innych j.s.t., urzędów administracji centralnej w powiecie, lokalni przedsiębiorcy oraz organizacje społeczne – wypracowaliśmy zupełnie nową, systematyczną strategię dla powiatu. W prace zaangażowani byli także mieszkańcy, a ich rola nie ograniczała się wyłącznie do rytualnych konsultacji społecznych. Opracowaliśmy powiązany ze strategią program rozwoju, wymagany przez ustawę o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, który obejmuje finansowe, wdrożeniowe, kadrowe i środowiskowe ramy realizacji celów. Jako pierwsi w Polsce zastosowaliśmy podejście głęboko foresightowe, przygotowując wielokryteriowe scenariusze rozwoju powiatu.

Jaki efekt uzyskał klient:

Strategia i program rozwoju są podstawowym dokumentem planistycznym w powiecie. Nie jest to tylko pusty slogan – dzięki systematycznemu i profesjonalnemu podejściu, wszystkie polityki oraz programy sektorowe w powiecie oraz w urzędzie starostwa są skoordynowane i powiązane z wyznaczonymi celami oraz założeniami rozwojowymi opracowanej przez nas “Strategii rozwoju powiatu na latach 2015-2025”. Powiat może przy pomocy kompleksowej i zgodnej z potrzebami wszystkich ważnych interesariuszy w powiecie strategii starać się o finansowanie zewnętrzne swoich kluczowych projektów, a także wzmacniać pozycję konkurencyjną w zakresie inwestycji i osadnictwa.

Strategia do pobrania pod tym adresem