4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Metodologia

Sesje Strategiczne

Kształtowanie Przyszłości

Obszar: Kształtowanie
Case studies: 

Strategia i program rozwoju
Zastosowanie: W każdej organizacji, gdzie dokonano właściwej eksploracji przyszłości i posiadającej plany działania. Sesje strategiczne nakierowane na kształtowanie przyszłości pozwalają przejść na nowy poziom – poziom działania nakierowanego na przyszłość. Dobrze sprawdzają się w organizacjach z wąską grupą decydentów.
Metoda: Różni się od tradycyjnych sesji strategicznych (nakierowanych na eksplorację i przygotowanie się). Po pierwsze – dane wejściowe pochodzą z wcześniej wykonanych etapów długoterminowej analizy strategicznej. Po drugie – ze względu na informacje kluczowe dla danej organizacji – zupełnie inaczej przebiega dobór osób biorących udział w sesjach. Po trzecie, same sesje prowadzone są wg. innego schematu nakierowanego na wykorzystanie narzędzi kształtowania przyszłości, a zespół 4CF przybiera rolę facylitatorów zapewniających właściwy przebieg i wykorzystanie narzędzi.
Ostateczne produkty (deliverables) sesji strategicznych w dużym stopniu zależą od specyfiki danego projektu. Jednakże wszystkie łączy jedna cecha – dzięki nim kierownictwo organizacji widzi krok po kroku jak należy działać, aby móc aktywnie wpływać na rozwój wydarzeń.