4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Testowanie zdolności reagowania w toku gier decyzyjnych symulujących różne scenariusze sytuacji międzynarodowej dla naczelnego organu administracji państwa

Obszar: Przygotowanie
Metody: Gra Decyzyjna

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, organ naczelny administracji państwowej, prowadził duży wewnętrzny projekt z zakresu planowania i programowania rozwoju. Jednym z jego istotnych elementów było opracowanie szczegółowych, zobiektywizowanych scenariuszy politycznych dla hipotetycznych zdarzeń z obszaru bezpieczeństwa międzynarodowego. Klient zdefiniował metodologię foresightową jako właściwą z uwagi na potrzebę obiektywizacji wyników, nie precyzując konkretnej metodyki, którą należało zastosować.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Przeprowadziliśmy cztery gry decyzyjne, oparte na mechanice symulacji działań interesariuszy politycznych oraz analizie konsekwencji operacyjnych podejmowanych decyzji i wypracowanych kompromisów. W grze wzięli udział eksperci cywilni i wojskowi.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient otrzymał w krótkim czasie konkretne, realistyczne i uzasadnione scenariusze polityczne i operacyjne dla zadanych parametrów geograficznych i strategicznych. Projekt, między innymi dzięki wykorzystaniu zbiorowej inteligencji, wygenerował także nowe hipotezy o dużym znaczeniu dla procesu planowania i programowania rozwoju.