4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Analiza przyszłości rynku na potrzeby prac strategicznych oraz działań PR dużej firmy z branży FinTech

Obszar: Eksploracja
Metody: Macierz 4CF, Desk Research

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, międzynarodowa korporacja z branży płatności, poszukując strategicznych wskazań rozwoju rynku, zdecydował się włączyć w proces eksploracji przedstawicieli swoich klientów – instytucje sektora bankowego w Polsce. Zaprojektowanie tego procesu, jak również jego prowadzenie i opracowanie raportu powierzył 4CF, biorąc pod uwagę możliwość połączenia podejścia analitycznego i partycypacyjnego, którą zaoferowaliśmy.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Zaprojektowaliśmy na potrzeby klienta stuosobowy warsztat dla przedstawicieli polskiego sektora bankowego, przeprowadzony jako kluczowy element głównego wydarzenia podsumowującego osiągnięcia i plany Klienta w tym segmencie branży finansowej. Warsztat przeprowadzony zgodnie z naszą autorską metodyką Macierzy 4CF, objęty facylitacją i obserwacją doświadczonych menedżerów i konsultantów 4CF, wsparty autorskimi narzędziami IT, wygenerował w ciągu niecałych 4 godzin nie tylko zasób wiedzy wystarczający do sporządzenia pogłębionego raportu, lecz także macierz analityczną przyszłych rozwiązań płatniczych, którą zaprezentowano partnerom jeszcze tego samego dnia, podczas podsumowania eventu.

Jaki efekt uzyskał klient:

  • Błyskawicznie opracowane wstępne wyniki warsztatu zostały zaprezentowane strategicznym partnerom już w dniu warsztatu, co stanowiło podstawę do uruchomienia wspólnych działań rozwojowych oraz marketingowych.
  • Zaproszeni uczestnicy byli zadowoleni z ciekawie i produktywnie spędzonego czasu – niemal jednogłośnie deklarowali, że chcieliby uczestniczyć w większej liczbe wydarzeń zorganizowanych w podobnej formule.
  • Klient otrzymał kompletny, pogłębiony i analitycznie opracowany raport o możliwościach rozwoju płatności na polskim rynku, obejmujący ponad dwadzieścia rozwiązań płatniczych w perspektywie dziesięcioletniej. Raport ma znaczenie zarówno dla dalszych prac strategicznych, jak i działań PR.

Podsumowanie naszych prac zobaczyć można w raporcie Laboratorium Przyszłości pod tym adresem