4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

 
Obszar: Kształtowanie
Metody: Macierz 4CF

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Klient – duża firma z branży FMCG – poszukiwał nowych kierunków rozwoju swoich produktów. Nowe propozycje oparte miały być w części na rozwiązaniach, które klient już stosował; dysponował także kilkoma wstępnymi propozycjami do przeanalizowania.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

W toku prac korzystaliśmy z Macierzy 4CF i procesu prototypowania. Identyfikowane wstępnie rozwiązania umieszczane były na Macierzy 4CF. Następnie analizowano alternatywne podejścia technologiczne wprowadzenia rozwiązań cechujących się najwyższą względną korzyścią dla konsumentów, ale odległych w czasie. Dzięki temu, część rozwiązań ocenianych początkowo jako odległe w czasie, udało się zmodyfikować tak, aby mogły trafić do portfolio produktów klienta znacznie szybciej.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient uzyskał szczegółowo zweryfikowaną listę innowacyjnych produktów i rozwiązań, wraz z określeniem czasu niezbędnego na ich wdrożenie, oraz korzyści dla konsumentów. Lista uwzględniała pełen przegląd produktów i rozwiązań, które mogą przeobrazić w przyszłości rynek – umieszczono więc na niej zarówno produkty wykorzystujące własne rozwiązania Klienta, jak i rozwiązania konkurencyjne. Dzięki lepszemu oglądowi tego, jakie rozwiązania mogą przełożyć się na większą przewagę strategiczna, klient otrzymał cenne wsparcie w podjęciu strategicznych decyzji dotyczących nowych kierunków rozwoju i inwestycji. Ponadto, poprzez prototypowanie wybranych, szczególnie obiecujących rozwiązań, udało się je zmodyfikować na tyle, aby klient mógł je znacznie wcześniej od konkurencji wprowadzić na rynek. Dzięki temu, zamiast biernie obserwować rozwój trendów, nasz klient mógł zacząć sam je kształtować i wyprzedzić prognozy rynkowe.