4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Metodologia

Platforma delficka HalnyX

 
Obszar: Eksploracja, Kształtowanie
Case studies: 

 
Platforma delficka czwartej generacji (tzw. Smart Delphi) – najbardziej zaawansowana na świecie internetowa platforma do prowadzenia konsultacji eksperckich i badań delfickich.
Pobierz ulotkę
 

Metoda Delficka

Platforma delficka HALNYX

Konsultantom i menadżerom projektów badawczych, którzy potrzebują w krótkim czasie przełożyć wiedzę specjalistów na gruntownie zweryfikowane rekomendacje, 4CF oferuje dostęp do najbardziej zaawansowanej na świecie platformy do prowadzenia konsultacji i badań delfickich on-line.
W przeciwieństwie do innych metod konsultacji eksperckich, HalnyX, platforma delficka czwartej generacji, umożliwia błyskawiczne wypracowywanie konsensusu oraz identyfikację i ocenę punktów spornych w złożonych kwestiach.
Dodatkową korzyścią ze współpracy z 4CF może być pełny outsourcing projektu realizowanego w oparciu o platformę, w tym generowanie kompletnych opracowań, czyli obsługa projektu badawczego 360°.

Typowe zastosowania platformy HalnyX:

 • Sprawne wypracowanie konsensusu pomiędzy ekspertami w złożonych i często kontrowersyjnych kwestiach jak np. alokacji aktywów lub oceny wpływu hipotetycznych zdarzeń na działalność organizacji
 • Recenzowanie projektów aktów prawnych lub innych dokumentów normatywnych i ocena skutków regulacji
 • Konsultacje z udziałem interesariuszy indywidualnych i instytucjonalnych w planowaniu przestrzennym lub infrastrukturalnym
 • Prognozy wpływu technologii na pozycję strategiczną
 • Partycypacja społeczna – prowadzenie konsultacji z lokalnymi interesariuszami
 • Foresight strategiczny
 • Ewaluacja

W przeciwieństwie do powszechnie stosowanych jakościowych narzędzi do zarządzania wiedzą i badań społecznych, takich jak grupy fokusowe czy warsztatowe, fora lub ankiety, HalnyX daje zespołom badawczym jednocześnie przewagę wynikającą z wykorzystania zbiorowej inteligencji oraz solidną strukturę dyskusji, w której żadna istotna informacja nie zostaje pominięta.
Przewagą platformy delfickiej czwartej generacji (tzw. Smart Delphi) nad starszymi generacjami metody jest m.in. błyskawiczne i zautomatyzowane generowanie informacji zwrotnej, pomagające w szybkim wypracowaniu najwłaściwszych decyzji w skomplikowanym kontekście.

Kluczowe zalety naszej metody:

Platforma HalnyX to przełomowe narzędzie typu Smart Delphi, zawierające szereg udoskonaleń nie tylko w stosunku do stworzonej przez RAND metody delfickiej, lecz także w porównaniu do opracowanej na potrzeby DARPA metody delfickiej w czasie rzeczywistym (platforma delficka trzeciej generacji) i innych dostępnych do tej pory metod badań jakościowych.
Przewagi platformy HalnyX to m.in.:

 • Błyskawiczny feedback dla użytkowników ‒ informacje na temat ocen pozostałych użytkowników dostępne są w czasie rzeczywistym (tzw. real-time delphi),
 • Możliwość realizacji badania nawet w ciągu 24 godzin,
 • Czytelna struktura procesu ukierunkowująca pracę ekspertów ku konsensusowi oraz ułatwiająca analizę i syntezę wygenerowanej wiedzy (cecha charakterystyczna dla Smart Delphi),
 • Pogłębiona o wymiar techniczny dyskusja dzięki narzędziom do pracy na mapach, schematach oraz innych wizualizacjach danych,
 • Do trzech poziomów komentarzy z definiowalnymi przedrostkami porządkującymi dyskusję oraz predefiniowane sposoby oceny komentarzy,
 • Doświadczony team analityczny zapewniający wsparcie w toku badania, rzetelną moderację i opracowanie wniosków,
 • Dostosowanie zarówno do badań otwartych, jak i zamkniętych (dla zaproszonych uczestników),
 • Skupienie uwagi ekspertów na konkretnych zadaniach i generowaniu nowej wiedzy – system redukuje szum informacyjny i redundancję związane z typowymi procesami grupowymi (cecha charakterystyczna dla Smart Delphi),
 • Możliwość dodawania nowych pytań do trwającego badania,
 • Możliwość tworzenia badań „samogenerujących” (czyli takich, w których uczestnicy są autorami tez podlegających następnie ocenie), co pozwala znajdować odpowiedzi na pytania z kategorii „what is the problem?” (cecha charakterystyczna dla Smart Delphi),
 • Zwiększona motywacja uczestników dzięki opcjonalnym elementom grywalizacji.