4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Metodologia

Mapa trendów i

Soczewka Trendów

 
Obszar: Eksploracja, Przygotowanie
Case studies: 

Mapa Trendów
Mapa Trendów pomaga w poprawnym przygotowaniu analizy strategicznej: identyfikacja trendów jest punktem wyjścia do ich krytycznej analizy, porównania z wczesnymi sygnałami zmian i kwestionowaniem ukrytych założeń. Warto podkreślić, że mapa trendów stanowiąca usystematyzowanie obecnie obserwowanych trendów jest tylko punktem wyjścia do analizy strategicznej, która powinna być skoncentrowana na odkrywaniu przyszłych trendów, szans i zagrożeń i odpowiednim dostosowywaniu strategii.
Zdolność wczesnego identyfikowania przyszłych trendów i nieciągłości jest kluczowa dla utrzymywania przewagi strategicznej w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Dlatego oferowane przez 4CF rozwiązania, wykorzystujące sprawdzoną w szerokim spektrum zastosowań analizę scenariuszową i inne metody foresightu strategicznego, służą do określenia potencjalnych nowych trendów, a także osłabienia się lub umocnienia obecnych.
Mapa Trendów przygotowywana w sposób metodyczny i na bieżąco aktualizowana ewoluuje w System Wczesnego Ostrzegania – narzędzie pozwalającego na elastyczną aktualizację strategii oraz wczesne wykrywanie szans i zagrożeń rynkowych.
Aktualizowaną na bieżąco mapę trendów można zamieścić w firmowym intranecie w postaci interaktywnej infografiki zwanej Soczewką Trendów.  Aktualizacje Soczewki Trendów mogą odbywać się na podstawie systemu zarządzania wiedzą i scoutingu opartego na metodzie delfickiej, do którego dostęp mają zarząd oraz wybrani pracownicy z różnych poziomów podległości służbowej. Soczewka Trendów  zaprojektowana jest w taki sposób, aby zwiększyć zdolność decydentów do identyfikacji nowych źródeł przewagi strategicznej.