4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: identyfikacja, weryfikacja i systematyzacja możliwych kierunków rozwoju rozważanych w toku planowania strategicznego i analiz strategicznych;
Macierz 4CF to sprawdzone narzędzie, z powodzeniem wykorzystywane zarówno w toku krótkich warsztatów służących wstępnej ocenie możliwych kierunków rozwoju danej dziedziny lub rynku, jak i w złożonych, wielotygodniowych procesach opracowywania długoterminowych strategii działania. Macierz 4CF sprawdziła się w szerokim wachlarzu dziedzin – od zastosowań korporacyjnych (m.in. branża FMCG i medyczna), po wojskowe.
Nawet w swojej uproszczonej wersji pozwala na szybkie, wstępne usystematyzowanie rozpatrywanych rozwiązań i zdefiniowanie ewentualnych kontrowersji. Wykorzystując dane źródłowe – czy to generowanych metodami warsztatowymi (brainstorming), czy bardziej analitycznymi jak desk research i metoda delficka – macierz 4CF pozwala wyselekcjonować różne grupy rozwiązań – od tych zupełnie nie wartych brania pod uwagę podczas planowania strategii, po będące dla niej kluczowe.
Wyniki otrzymane dzięki Macierzy 4CF stanowią nie tylko wartościowy insight dla procesów planowania strategicznego, ale też bazę do dalszych dyskusji i analiz.