4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Dostarczenie narzędzi do partycypacyjnego planowania oraz przeszkolenie pracowników Ministerstwa Pracy Kolumbii

 

Obszar: Kultura Foresightu
Metody: Szkolenia, Desk Research, Unesco FLKL

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Ministerstwo Pracy Republiki Kolumbii, w ramach modernizacji swoich służb zatrudnienia stanęło przed wyzwaniem selekcji właściwych metod badawczych, których zastosowanie do analiz przyszłego kształtu popytu i podaży pracy na rynkach lokalnych pozwoliłoby na właściwe sformułowanie polityk publicznych oraz efektywny dialog z pracodawcami. Zadanie powierzono specjalistom 4CF w ramach trzyosobowego zespołu eksperckiego UNESCO. Projekt współfinansowany był ze środków UNDP.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Zespół 4CF, w oparciu o analizę wielojęzycznych źródeł, zrekonstruował aktualny stan kompetencji służb zatrudnienia oraz pracowników Regionalnych Obserwatoriów Rynku Pracy w Kolumbii. Opracowany następnie plan szkoleniowy opierał się na integracji zastanych, typowych dla klienta ilościowych metod prognozowania popytu na pracę z podejściem foresightowym w modelu Futures Literacy. Projekt, zaakceptowany przez klienta został następnie wdrożony przez zespół szkoleniowy w toku zamkniętego projektu dla przedstawicieli wszystkich regionalnych służb, którzy w toku wykładów warsztatów i zajęć learning-by-doing przyswoili, wdrożyli i przetestowali nowe narzędzia. Projekt prowadzony był dwujęzycznie: po hiszpańsku i angielsku.

Jaki efekt uzyskał klient:

Klient otrzymał nowe narzędzia do partycypacyjnego prognozowania i planowania popytu na pracę na poziomie regionalnym i lokalnym – cenne uzupełnienie niedoskonałych metod ilościowych, które stosował do tej pory. Dzięki nowo poznanym metodom, przy zachowaniu jednolitej sprawozdawczości, klient zastosował całkowicie odmienne, skrojone na miarę różnych regionów kraju strategie pobudzania rynku pracy, uwzględniające różnice strukturalne i społeczno-kulturowe. Projekt ten, pierwszy w cyklu działań Futures Literacy w Ameryce Południowej pociągnął za sobą kolejne wydania m.in. w Ekwadorze, Urugwaju i Brazylii.