4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Identyfikacja przyszłościowych kierunków inwestycji, w tym fuzji i przejęć (M&A)

 
Obszar: Kształtowanie Przyszłości, Kultura Foresightu
Metody: Wywiad strategiczny, Doradztwo, Szkolenia, Sesje strategiczne 2

Podniesienie kompetencji w zakresie strategii

Jak przedstawiało się zadanie:

Nasz klient, duża firma produkcyjna, zwrócił się do nas z dwiema prośbami: Po pierwsze, kierownictwo firmy stało przed trudnymi decyzjami inwestycyjnymi, które mogły zadecydować o przyszłym powodzeniu lub klęsce firmy. W związku z tym, poproszono nas o podniesienie kwalifikacji menadżerów wyższego szczebla w zakresie planowania strategicznego. Po drugie, przedstawiciele firmy nie byli pewni, czy najbardziej oczywiste kierunki przejęć horyzontalnych lub wertykalnych są właściwym wyborem, z uwagi na dynamicznie zmieniający się rynek i ryzyko, że w przyszłości istotne będą kompetencje dotychczas nieobecne w branży klienta. Dlatego 4CF dostało za zadanie analizę przyszłości rynku i określenie możliwych kierunków jego rozwoju i zdefiniowanie rekomendacji w zakresie kierunków przejęć, które pozwolą firmie utrzymać przewagę konkurencyjną w przyszłości. 

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

4CF przeprowadziło złożoną analizę jakościową przyszłości rynku, angażując ekspertów zarówno z firmy klienta, jak i z innych branż, aby upewnić się, że nie pominięto żadnych istotnych szans i zagrożeń rynkowych. Analizę uzupełniliśmy strategicznym wywiadem konkurencyjnym. Równolegle, zorganizowaliśmy u klienta serię praktycznych szkoleń warsztatowych, które podniosły kompetencje zarządu w dziedzinie planowania strategicznego, a więc także zdolność praktycznego wykorzystania rekomendacji, które wynikły z naszej analizy.

Jaki efekt uzyskał klient:

Kierownictwo firmy podniosło znacznie swoje kompetencje w zakresie planowania strategicznego, co przełożyło się na bardziej świadome i mniej obarczone błędami poznawczymi kształtowanie przyszłości firmy. Ponadto, dostarczone przez 4CF rekomendacje dotyczące możliwych zmian rynkowych pozwoliły klientowi lepiej wykorzystać środki przeznaczone na strategiczne inwestycje rozwojowe – zamiast przejąć jednego z bezpośrednich konkurentów, co tylko krótkoterminowo przyniosłoby korzyści firmie, nasz klient przejął innowacyjne przedsiębiorstwo z pokrewnej branży, co dostarczyło mu kompetencji niezbędnych do utrzymania przewagi konkurencyjnej w długim okresie.