4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: Gry decyzyjne zapewniają organizacjom, niezależnie od rozmiaru i sektora w którym działają, możliwość poddania testom ich własnych hipotez odnośnie przyszłości w sposób bezpieczny i ekonomiczny. Podobnie jak symulacje, wykorzystują modele istotnych dla organizacji systemów, by sprawdzać i modyfikować założenia graczy dotyczące przyszłości. Gry decyzyjne pozwalają zarówno na generowanie nowej wiedzy, jak i na podnoszenie kompetencji indywidualnych uczestników.
Metoda: Gry decyzyjne są jedną ze specjalności naszej firmy. Dzięki połączeniu sprawdzonych, wywodzących się z amerykańskich ośrodków foresightowych metod z narzędziami informatycznymi oraz korzystając ze wsparcia kompetentnych zespołów facylitatorskich, 4CF zapewnia najwyższy poziom realizacji gier decyzyjnych (wargames) dla firm i instytucji publicznych.
Nasi klienci szczególnie cenią sobie gry decyzyjne dotyczące bezpieczeństwa militarnego, energetycznego i politycznego, jak również opracowane przez nasze eksperckie zespoły scenariusze z innych obszarów, przeznaczonych dla menedżerów wysokiego szczebla i specjalistów. Dzięki temu nasi klienci mogą liczyć na to, że rezultaty gry decyzyjnej dadzą im nową wiedzę o złożoności otoczenia strategicznego oraz okazję do przetestowania wyobraźni i dyscypliny intelektualnej pracowników i zewnętrznych ekspertów.
Nasz zespół facylitatorski obejmuje osoby o kilkunastoletnim doświadczeniu w projektowaniu, moderacji, sędziowaniu i prowadzeniu sesji symulacyjnych oraz role-playing, kompetentne do projektowania i realizacji gier decyzyjnych, które są wyzwaniem dla nawet najbardziej doświadczonych analityków i kierowników.