4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Case study

Opracowanie metodologii długoterminowych prognoz i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

 
Obszar: Kultura Foresightu
Metody: Doradztwo

Strategia i program rozwoju

Jak przedstawiało się zadanie:

Główny Inspektor Ochrony Środowiska opracowuje nie rzadziej niż raz na cztery lata raporty o stanie środowiska. Zgodnie z rozporządzeniami raporty te powinny zawierać komponenty prognozowania przyszłych zmian. Dotychczas zadanie to realizowane było w ograniczonym zakresie, ze względu na dużą złożoności systemu jakim jest środowisko i związane z tym wysokie wyzwania metodologiczne. Zadaniem było nie tylko udoskonalenie metodologii i przeszkolenie pracowników GIOŚ, lecz także rozszerzenie zakresu raportów o stanie środowiska o informacje prognostyczne dotyczące zmian stanu środowiska z uwzględnieniem zmian systemowych o charakterze społecznym, gospodarczym, politycznym i technologicznym.

Jakie rozwiązanie zastosowaliśmy:

Zespół 4CF bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu w dziedzinie foresightu, po dokonaniu przeglądu najlepszych zagranicznych praktyk raportowania o stanie środowiska oraz globalnych prognoz środowiskowych, opracowało metodologię wykorzystania map koncepcyjnych w modelu DPSIR do analizy możliwych zmian stanu środowiska w ujęciu średnio- i długookresowym. Zaproponowana metodologia została przetestowana w trakcie warsztatów pilotażowych, w których uczestniczyli pracownicy GIOŚ. Następnie przygotowaliśmy podręcznik oraz przeszkoliliśmy zespół GIOŚ ze stosowania zaproponowanych metod.

Jaki efekt uzyskał klient:

Po pierwsze, klient uzyskał wiedzę o tym w jaki sposób złożoność zmian w środowisku oraz ich szybkość, dynamika i niepewność można skutecznie włączyć do okresowych raportów o stanie środowiska. Dzięki temu przyszłe raporty będą mogły nie tylko stanowić wartościową diagnozę stanu obecnego, ale także staną się istotnym wsparciem świadomego planowania uwzględniającego przyszłe konsekwencje obecnych decyzji i scenariusze zmian. integrację ocen środowiskowych z kwestiami społeczno-ekonomicznymi.
Po drugie, zespół GIOŚ miał możliwość, wraz z ekspertami 4CF, przeprowadzić symulację całego wieloetapowego procesu opisanego w przygotowanym podręczniku – zarówno po to, aby uzyskać praktyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego wykorzystania opracowanej metodologii, jak i po to, aby podnieść kompetencje zespołu w zakresie planowania długoterminowego.
Opracowanie do pobrania pod tym adresem