4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: budowa kultury foresightu w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych i pozarządowych.
Metoda: Nasze doradztwo nastawione jest na generowanie istotnej wartości dodanej zarówno w rozwiązywaniu sytuacji problemowych jak i w budowaniu przewagi strategicznej. Identyfikowane przez nas obszary wymagające zmiany i sposoby jej przeprowadzenia przyczyniają się do poprawy funkcjonowania organizacji. Poprzez aktywną współpracę z klientem, przy danym projekcie, nabywa on wiedzę o metodykach eksploracji przyszłości, przygotowania się, i jej kształtowania. Dzięki temu buduje także kulturę foresightu w swojej organizacji.