4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Zastosowanie: Desk research jest doskonałym punktem wyjścia, nie tylko do dyskusji i refleksji, ale – gdy właściwie wykonany – wspomaga szereg elementów i etapów procesu strategicznego. Sprawdza się w każdym typie organizacji nie operujących informacją niejawną.
Metoda: Desk research (lub analiza literaturowa, analiza danych zastanych) czyli “badanie przy biurku” polega na analizie informacji i danych ze źródeł ogólnodostępnych, takich jak Internet, prasa, urzędy, dane klienta itp.  
Zespół 4CF z powodzeniem zrealizował szereg projektów, których elementem był desk research – za każdym razem przedstawiając klientowi wartościowe, czy nawet zaskakujące dane, także w obszarach ich ścisłej specjalizacji.