4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska

Zastosowania:  zbieranie opinii eksperckiej na tematy związane m.in. z przyszłym rozwojem technologii, rynków i terytoriów oraz do ewaluacji i podejmowania decyzji średnio- i długookresowych.

Metoda delficka, opracowana w latach 50. i 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych przez projekt RAND na potrzeby oceny sytuacji przez decyzyjne i analityczne ośrodki wojskowe, stanowi jedno z podstawowych narzędzi foresightu strategicznego i nowoczesnego zarządzania strategicznego. Pozwala grupom eksperckim na dochodzenie w krótkim czasie do wspólnego stanowiska w analizowanych kwestiach. Wyniki badania są przy tym względnie niezakłócone przez psychologiczne, retoryczne i socjologiczne czynniki, które odgrywają zwykle negatywną rolę w dyskusjach zbiorowych. Wziąwszy to pod uwagę trudno się dziwić, że metoda delficka stosowana była w tajnych projektach Sił Powietrznych USA do wypracowywania konsensu pomiędzy wysokiej rangi oficerami, naukowcami, ekspertami cywilnymi i decydentami. Od tamtej pory sprawdziła się również w tysiącach projektów cywilnych, dotyczących m.in. edukacji, rozwoju technologii, planowania przestrzennego, ochrony zasobów przyrodniczych czy planowania rozwoju regionalnego.

Badanie delfickie w czasie rzeczywistym (badanie delfickie trzeciej generacji) było do niedawna szczytowym osiągnięciem w rozwoju metody delfickiej. Ta udoskonalona wersja metody została oryginalnie opracowana na potrzeby DARPA w 2004 roku w celu zwiększenia szybkości i efektywności procesów decyzyjnych przeprowadzanych z udziałem wielu ekspertów. Pozwala na znaczne zaoszczędzenie czasu dzięki zastąpieniu tradycyjnych ankiet zbieranych w rundach przez bieżące, nieprzerwane przetwarzanie odpowiedzi uczestników na serwerze. Dzięki temu, „dyskusja” w narzędziu online toczy się na bieżąco, pozwala na bardziej wnikliwą analizę tematu i skutkuje wyraźniejszym konsensusem ekspertów wokół bardziej precyzyjnych odpowiedzi na pytania badawcze, zwane tezami delfickimi. Uczestnicy badania mogą odwiedzać je dowolnie wiele razy w toku jego trwania, za każdym razem otrzymując informacje o aktualnym stanie dyskusji i wartości ocen, mogąc dodawać nowe argumenty i zmieniać wcześniejsze opinie. Badania delfickie w czasie rzeczywistym to sposób przeprowadzania tego rodzaju badań sprawdzony na przestrzeni ostatniej dekady w prestiżowych projektach dotyczących setek tematów na całym świecie.

4CF dysponuje obecnie platformą delficką ostatniej, czwartej generacji (tzw. Smart Delphi) – najnowocześniejszym na świecie systemem do prowadzenia badań delfickich. Więcej informacji o platformie delfickiej HalnyX