4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska
Metodologia

Audyt Strategiczny

Obszar: Przygotowanie
Case studies: 

Strategia i program rozwoju
Zastosowanie: W przedsiębiorstwach i instytucjach chcących zbadać, na ile ich dokumenty (strategie, biznesplany, plany działania), procedury i kompetencje pracowników odpowiadają wyzwaniom przyszłości.
Metoda: Dokumenty oraz procedury ich tworzenia są badane pod kątem nie tylko podstawowych wymogów stawianych dokumentom strategicznym, lecz także, pod kątem wytycznych foresightu strategicznego, aby zweryfikować, na ile stanowią wsparcie w realizacji długoterminowych celów strategicznych. Poprzez ich analizę weryfikujemy elastyczność działania organizacji, zdolność do aktywnego monitorowania otoczenia w poszukiwaniu nowych szans i zagrożeń, a także świadomego kształtowania przyszłości w kontekście scenariuszy i perspektyw rozwoju danej branży.  
Dzięki temu nasi Klienci uzyskują cenne informacje nie tylko o metodycznej poprawności bądź niepoprawności dokumentów, ale także o tym jaka optyka przyświecała ich tworzeniu – czy reaktywna, nakierowana na to co przyniesie przyszłość, czy aktywna, pozwalająca nie tylko przygotować się na wyzwania przyszłości, ale na przejęcie inicjatywy i samodzielne jej kształtowanie.
Audyt strategiczny obejmuje także zazwyczaj pracowników organizacji, którzy są kluczowym ogniwem realizacji wszelkich, nawet najlepiej przygotowanych planów. Dlatego warto upewnić się, że pracownicy różnych szczebli posiadają kompetencje, dzięki którym będą stanowili istotne wsparcie, a nie wąskie gardło dla planów strategicznych organizacji.