4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Project Anticipation

Od 1 stycznia 2014 roku Uniwersytet w Trento uruchomi nową jednostkę: Katedrę UNESCO Systemów Antycypacyjnych. 4CF i kierownictwo powstającej katedry współpracują już przy realizacji projektu “Scoping Global/Local Anticipatory Capacities”. Głównym celem powołania katedry jest rozwój Dyscypliny Antycypacji, w tym rozwijanie systemów strategii i technik antycypacyjnych. Im bardziej kultura antycypacji będzie rozpowszechniona, tym łatwiejsze okaże się wprowadzanie nastawionych na przyszłość strategii społecznych. W ten sposób, możliwa stanie się akumulacja dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie studiów nad przyszłością oraz ich stosowania. Możliwe również będzie eksperymentowanie ze sposobami antycypacji, dopasowanymi do nowych szans i zagrożeń.