Zarządzanie gospodarką wodną w Polsce

badanie eksperckie

Szanowna Pani, Szanowny Panie,
Dziękujemy za chęć udziału w realizowanym przez Deloitte badaniu delfickim dot. instrumentów zarządczych proponowanych w nowelizacji ustawy Prawo wodne. Badanie realizowane jest w ramach zlecenia dla Ministerstwa Środowiska: „Ekspertyza dot. projektu ustawy – Prawo wodne”.
Zgodnie z intencją Zamawiającego celem badania jest wkład ekspercki do analizy i stworzenia rekomendacji w zakresie optymalnego przyszłego systemu zarządzania gospodarką wodną w Polsce. Aby efektywnie osiągnąć cele badania, proponujemy Państwu dyskusję ekspercką dot. poszczególnych aspektów modelu zarządczego bazującą na już przedstawionej propozycji ustawy.
Na obecnym etapie procesu legislacyjnego mogą następować jeszcze pewne zmiany projektu nowelizacji, dlatego najpewniejszym źródłem tekstu jest strona Rządowego Centrum Legislacji: (https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12284651). Jeżeli w trakcie badania zostanie opublikowana nowsza wersja projektu, zostaniecie Państwo o tym poinformowani i wskazane zostaną Państwu obszary, które uległy ew. modyfikacjom.
Bardzo prosimy o utrzymanie perspektywy celu badania: konstruktywnej oceny propozycji oraz przedstawienia realnych rozwiązań alternatywnych. Prosimy o zaangażowanie, otwartość i precyzję wypowiedzi.
Państwa opinie nie zostaną w identyfikowalny sposób przedstawiane stronom trzecim. Przebieg badania jest traktowany jako poufny, a jego wyniki będą prezentowane Zamawiającemu jedynie w zagregowanej formie.
Badanie będzie otwarte do poniedziałku, 18 lipca b.r.

Badanie zakończone

Dziękujemy za udział!

W przypadku wystąpienia problemów prosimy o kontakt z administratorem badania pod adresem admin@halnyx.com

Opracowanie merytoryczne badania na zlecenie Ministerstwa Środowiska – Deloitte Advisory sp. z o.o.  |  Realizacja – 4CF sp. z o.o.

Copyright © 2016 4CF Sp. z o.o.