4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii

W ramach rozwijanej na przestrzeni ostatniego półrocza współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Zaawansowanych Technologii, dwaj członkowie zespołu 4CF zostali wpisani na stałą listę ekspertów Izby. Eksperci 4CF realizują już na zamówienie Izby usługi doradcze z zakresu analityki oraz badań rynku na rzecz polskich przedsiębiorstw, zaangażowanych w rozwój kluczowych technologii przyszłości (key enabling technologies), między innymi w branży mikroelektroniki i fotoniki.