4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska

Badamy przyszłość,

aby pomóc Ci podjąć trafne decyzje strategiczne

1. Eksploruj przyszłość

Prognozy rynkowe

Wykorzystaj zaawansowaną analizę danych i wiedzę ekspertów do wzmocnienia planów rozwoju, inwestycji i przejęć. Zweryfikuj założenia odnośnie tempa rozwoju rynku, przyszłych rozwiązań i trendów.

2. Przygotuj się

Sygnały ostrzegawcze

Przygotuj się w porę na nadchodzące zmiany rynkowe: wykorzystaj wcześniej od konkurencji szanse i dostrzeż długoterminowe zagrożenia. Wzmocnij strategię, aby realizować cele w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu.

3. Kształtuj przyszłość

Nowe kierunki rozwoju

Przejmij kontrolę: podejmij działania, które dadzą Ci przewagę strategiczną. Odkryj nowe rozwiązania i stwórz innowacje produktowe, które zrewolucjonizują rynek.

Surfuj na fali przyszłości!

Kultura Foresightu

Włącz swój zespół w aktywne kształtowanie przyszłości firmy; zwiększ potencjał pracowników do generowania insightów, zarządzania ryzykiem, identyfikacji nieciągłości i przygotowania firmy na przyszłe zmiany.

Jak surfować na fali przyszłości?

Podejmowanie trafnych decyzji strategicznych to w dzisiejszych, dynamicznych czasach coraz trudniejsze zadanie. Liczne organizacje dryfują – naśladując jedynie działania konkurencji, dają się zaskoczyć zmianom, które niesie ze sobą jutro. Niektóre z nich znikają z rynku nakryte falą przyszłości, ale są też i takie, które umiejętnie ją wykorzystują, by płynąć dalej i szybciej niż konkurencja. Te właśnie organizacje surfują na fali przyszłości.

W 4CF wiemy, że każdy efektywny proces długoterminowej analizy strategicznej powinien składać się z czterech komplementarnych i wzajemnie wzmacniających się elementów: Eksploracji, Przygotowania i Kształtowania Przyszłości. Czwarty z nich – budowanie Kultury Foresightu – spaja pozostałe i sprawia, że stają się nierozłącznym elementem funkcjonowania organizacji. Organizacje, które z powodzeniem kultywują foresight nie dają się zaskoczyć nadchodzącym zmianom i nieustannie rozwijając umiejętności w ramach pozostałych elementów, wykorzystują siłę fali przyszłości do realizacji własnych celów.

1. Eksploracja

Jak może zmienić się otoczenie rynkowe w przyszłości i od jakich czynników to zależy? Czy widać na horyzoncie wczesne sygnały zmian? Proste prognozy i śledzenie analiz obecnych trendów stanowią zaledwie punkt wyjścia do takich rozważań. Trzeba traktować je z ostrożnością – próba zbudowania strategii na obecnych trendach i nawet najbardziej wyrafinowanych modelach statystycznych może łatwo się zemścić, jeśli przyszłość przyniesie rewolucyjne zmiany rynkowe. Dlatego tak ważne jest uzupełnienie analiz o poszukiwanie nieciągłości, wczesnych sygnałów zmian oraz budowę scenariuszy – zarówno mniej, jak i bardziej prawdopodobnych. Dzięki temu uzyskuje się większą elastyczność i zdolność wczesnego wykrywania szans i zagrożeń.

2. Przygotowanie na przyszłość

Eksplorowanie przyszłości dostarcza solidnych fundamentów, na których można budować odporne na przyszłość plany strategiczne. Strategia mająca służyć osiąganiu długoterminowych celów nie powinna bazować wyłącznie na wiedzy o aktualnym stanie rynku – powinna uwzględniać w jak największym stopniu szanse i zagrożenia mogące pojawić się w przyszłości oraz wczesne sygnały nadchodzących zmian. Realizacja takiej strategii wymaga ustanowienia mechanizmów wczesnego ostrzegania, czyli procedur stałego monitorowania otoczenia w celu ciągłego dostosowywania planów i strategii. Połączenie nowoczesnej strategii uwzględniającej scenariusze rozwoju sytuacji rynkowej ze stałym procesem monitorowania otoczenia to klucz do uzyskania elastyczności organizacji, niezbędnej do utrzymania się na fali przyszłości.

3. Kształtowanie przyszłości

Mówi się, że najskuteczniejszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie – i jest w tym wiele racji. Z pewnością warto podjąć to wyzwanie, gdyż często możliwość kształtowania przyszłości jest większa, niż się wydaje. Odkrywanie nowych rozwiązań to nie tylko najlepszy sposób uzyskania przewagi strategicznej, lecz także proces, który może natchnąć cały zespół nową energią. Stawką jest zachowanie kontroli nad rozwojem rynku, aby nie czekać pasywnie na to, co przyniesie przyszłość i jak potoczy się bieg wydarzeń.

4. Kultura foresightu

Może wydawać się, że ciągłe dbanie o wszystkie powyższe elementy to duży wysiłek organizacyjny. Ale tak wcale być nie musi! Najlepsi “surferzy na fali przyszłości” to organizacje, które włączają w planowanie i identyfikację wczesnych sygnałów zmian swoich pracowników – tak, aby uczynić foresight stałym elementem kultury organizacyjnej. 4CF pomaga zwiększyć potencjał pracowników do generowania insightów, zarządzania ryzykiem, identyfikacji nieciągłości i przygotowania firmy na przyszłe zmiany. Podnosimy kompetencje menedżerów i członków zarządu w zakresie nowoczesnych metod foresightu strategicznego. W efekcie przyszłość stanie się sprzymierzeńcem Twojej organizacji – a zdecydowanie warto mieć ją po swojej stronie!

Czy zastanawiały Cię kiedyś te kwestie?

Foresight Viking

Jak będzie się zmieniał mój rynek w najbliższej dekadzie? Jakie siły mogą go diametralnie przeobrazić, kiedy i dlaczego?

Foresight Viking

Jak mogę skutecznie wyprzedzać nadchodzące zmiany? Jak nie dać się zaskoczyć?

Foresight Viking

Jak mogę zbudować strategię, która zapewni realizację ambitnych celów mojej organizacji oraz pozwoli zachować elastyczność niezbędną w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu?