4CF to Twój partner w zdobywaniu i utrzymywaniu przewagi strategicznej.

Pomagamy przedsiębiorstwom, organizacjom rządowym i pozarządowym na całym świecie podejmować właściwe decyzje i realizować cele w coraz szybciej zmieniającym się otoczeniu.
Wykorzystujemy najnowsze osiągnięcia w dziedzinie foresightu strategicznego aby zwiększać zdolność szybkiego identyfikowania i wykorzystywania pojawiających się szans i zagrożeń.

Oferujemy usługi w następujących obszarach:

Foresight strategiczny

Przy pomocy szerokiego wachlarza metod wspierających tworzenie innowacji, w tym najnowocześniejszej na świecie platformy delfickiej, dostarczamy wiedzy o kluczowych wyzwaniach przyszłości regionów, technologii i rynków na potrzeby monitorowania otoczenia, strategii i planów rozwoju.

Strategie publiczne

Wspieramy organy władzy państwowej w podejmowaniu optymalnych decyzji dotyczących długoterminowych wyzwań, dostarczając ekspertyz, zorientowanych na wypracowanie konsensusu procesów partycypacyjnych i nowoczesnych strategii “odpornych na przyszłość”.

Strategie biznesowe

Utrzymanie przewagi w dynamicznym otoczeniu biznesowym zależy w dużej mierze od zdolności adaptacji i skuteczności wczesnego wykrywania szans i zagrożeń. Średnie i duże przedsiębiorstwa doceniają nasze szerokie doświadczenie w dostarczaniu wiedzy o kluczowych wyzwaniach przyszłości na potrzeby nowoczesnych strategii.

Rozwój kompetencji strategicznych

Organizacja zorientowana na przyszłość potrzebuje zwiększać swoje kompetencje, aby wyjść poza tradycyjne planowanie i prognozowanie, oparte na ekstrapolacji trendów. Nasi eksperci szkolą przedstawicieli biznesu, NGO i władzy publicznej na 4 kontynentach, zwiększając ich zdolność do skutecznej realizacji celów mimo dynamicznie zmienającego się otoczenia.
W każdym z powyższych obszarów oferujemy usługi najwyższej jakości, z wykorzystaniem autorskich narzędzi informatycznych, przemyślanych i przetestowanych w dziesiątkach projektów metodyk analitycznych oraz wysokich kompetencji naszego zespołu.
Poniżej zamieszczamy opis wybranych, typowych projektów realizowanych przez naszą firmę w ostatnich latach. Prezentują one przykładowe zadania, w których realizacji pomogliśmy naszym klientom.

Case studies

Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

Przeprowadzenie wieloetapowej strategicznej gry decyzyjnej z udziałem kilkudziesięciu ekspertów dla think-tanku z sektora obronności

Przeprowadzenie wieloetapowej strategicznej gry decyzyjnej z udziałem kilkudziesięciu ekspertów dla think-tanku z sektora obronności

Macierz 4CF

Macierz 4CF

Desk research

Desk research

Sesje Strategiczne

Sesje Strategiczne

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

Modelowanie statystyczne

Modelowanie statystyczne

Audyt Strategiczny

Audyt Strategiczny

Doradztwo

Doradztwo

Szkolenia

Szkolenia

Dostarczenie narzędzi do partycypacyjnego planowania oraz przeszkolenie pracowników Ministerstwa Pracy Kolumbii

Dostarczenie narzędzi do partycypacyjnego planowania oraz przeszkolenie pracowników Ministerstwa Pracy Kolumbii

Opracowanie metodologii długoterminowych prognoz i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie metodologii długoterminowych prognoz i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Strategia transformacji dużej brazylijskiej firmy doradczej opracowana we współpracy z jej klientami korporacyjnymi

Strategia transformacji dużej brazylijskiej firmy doradczej opracowana we współpracy z jej klientami korporacyjnymi

Testowanie zdolności reagowania w toku gier decyzyjnych symulujących różne scenariusze sytuacji międzynarodowej dla naczelnego organu administracji państwa

Testowanie zdolności reagowania w toku gier decyzyjnych symulujących różne scenariusze sytuacji międzynarodowej dla naczelnego organu administracji państwa

Eksploracja potencjalnych kryzysów bezpieczeństwa

Eksploracja potencjalnych kryzysów bezpieczeństwa

Analiza przyszłości rynku na potrzeby prac strategicznych oraz działań PR dużej firmy z branży FinTech

Analiza przyszłości rynku na potrzeby prac strategicznych oraz działań PR dużej firmy z branży FinTech

Zorientowana na przyszłość narracja PR na potrzeby rzecznicze

Zorientowana na przyszłość narracja PR na potrzeby rzecznicze

Platforma Delficka HalnyX

Platforma Delficka HalnyX

Strategia i program rozwoju dla powiatu metropolitalnego

Strategia i program rozwoju dla powiatu metropolitalnego

Ilościowe prognozy sprzedaży w FMCG

Ilościowe prognozy sprzedaży w FMCG

Wyposażenie w kompetencje foresightowe kadry dyrektorskiej dużej sieci handlowej

Wyposażenie w kompetencje foresightowe kadry dyrektorskiej dużej sieci handlowej

“System wczesnego ostrzegania” dla dużej firmy z branży FMCG

“System wczesnego ostrzegania” dla dużej firmy z branży FMCG

Mapa Trendów

Mapa Trendów

Metoda Delficka

Metoda Delficka

Identyfikacja przyszłościowych kierunków inwestycji, w tym fuzji i przejęć (M&A)

Identyfikacja przyszłościowych kierunków inwestycji, w tym fuzji i przejęć (M&A)

Strategia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Strategia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wypracowanie strategicznego konsensusu w grupie ekspertów

Wypracowanie strategicznego konsensusu w grupie ekspertów

Wywiad Strategiczny

Wywiad Strategiczny

Z naszych usług skorzystali między innymi:

UNESCO
Narodowe Centrum Studiów Strategicznych
Jeronimo Martins Polska
Tenczynek
UNDP
Centro de Gestao e Estudos Estrategicos
Elemental Flow Towers
Rabugino
Instytut Wolności
PB Technik
Bio Tech
HOOP Polska
PKPP Lewiatan
Poland Today
Allenort
Dalkia
Havas Media
Instytut Technologii Eksploatacji
KOLT
Gmina Pionki
Strong Magnets
Iztech
Pracodawcy RP
Statens Vegvesen
Henryków
Nano Tech
Geomonitor 4D
Intelli Motion
IzyyBike
Makani
Supron 3
Ministerio de Trabajo
WHO
Powiat Pruszkowski
Better
BEWA
MMC Polska
Instytut Badań Stosowanych
Stowarzyszenie Producentów Części Motoryzacyjnych
Motgum
M2M Team
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Umów się z nami na spotkanie

Proponujemy spotkanie w dogodnym dla Państwa miejscu i czasie, podczas którego zaprezentujemy narzędzia związane z foresightem biznesowym oraz zapoznamy się z Państwa potrzebami i zaproponujemy indywidualne rozwiązania.