4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Nowy projekt 4CF dla Narodowego Centrum Studiów Strategicznych

Miło nam poinformować, że nasza firma realizuje na zamówienie think-tanku Narodowe Centrum Studiów Strategicznych projekt z zakresu foresightu strategicznego, polityki przemysłowej oraz innowacyjności, dotyczący przyszłości kompleksu naukowo-przemysłowego bezpieczeństwa i obronności w Polsce.
Projekt skierowany jest do polskich decydentów, środowiska akademickiego, ekspertów i kluczowych przedstawicieli przemysłu zbrojeniowego. Jego głównym celem jest opracowanie optymalnych założeń dla strategii przemysłowo-obronnej i jej poszczególnych programów oraz wytycznych realizowania nakreślonych przez nie założeń.
Raport końcowy przekazany zostanie decydentom szczebla centralnego oraz instytucjom państwowym odgrywającym kluczową rolę w sektorze obronnym oraz opinii publicznej. Patronat honorowy nad projektem objął Inspektorat Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej. Patronatami medialnymi zostały dziennik Rzeczpospolita oraz portal Defence24.