4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Nieoczekiwana przyszłość: Handel Detaliczny

Przyszłość handlu detalicznego nie jest przesądzona – kształtują ją wspólnie konsumenci i gracze rynkowi. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć?
Aby odpowiedzieć na to pytanie skorzystaliśmy ze sprawdzonego w projektach korporacyjnych i wojskowych narzędzia analitycznego Macierz 4CF – rozwiązania związane z handlem, które na niej umieściliśmy mają mniejszą bądź większą szansę by zrewolucjonizować zakupy.
Rynek handlu detalicznego w kolejnej dekadzie podlegać będzie wpływowi szeregu czynników zmian, z których najważniejsze zostały przeanalizowane i zgrupowane w klastry określające cztery scenariusze przyszłości. Jeden z nich, to scenariusz kontynuacji, odpowiadający prostej ekstrapolacji trendów. Trzy pozostałe opisują wersje przyszłości, w których jeden bądź więcej z aktualnych trendów ulegnie zmianie modyfikując w sposób istotny warunki gry dla detalistów.
Zachęcamy do zapoznania się z raportem – pełną wersję można pobrać przy pomocy przycisku poniżej.