4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Nieoczekiwana przyszłość: Cyberbezpieczeństwo

Przyszłość cyberbezpieczeństwa nie jest przesądzona – kształtuje ją wspólnie wiele podmiotów. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć? Macierz 4CF to sprawdzone w szerokim wachlarzu dziedzin (od FMCG, branży medycznej i bankowości po zastosowania wojskowe) narzędzie wsparcia długoterminowej analizy strategicznej. Zazwyczaj stosuje się ją do analizy konkretnej organizacji, w odniesieniu do jej celów strategicznych, segmentów rynku i potrzeb. Pomaga wypracować plan rozwoju oparty na niedostępnych konkurencji wglądach w przyszłość. Prezentowana wersja raportu jest jawna i uniwersalna, ale mimo tego zawiera wiele informacji o rozwiązaniach, których nie powinno się ignorować – warto potraktować ją jako zaproszenie do pogłębionej analizy z perspektywy własnej ̎firmy. Poziom cyberbezpieczeństwa w kolejnej dekadzie, a także środki służące do jego zapewnienia podlegać będą wpływowi szeregu czynników zmian, z których najważniejsze zostały przeanalizowane i zgrupowane w klastry określające cztery scenariusze przyszłości. Jeden z nich to scenariusz kontynuacji, odpowiadający prostej ekstrapolacji trendów. Trzy pozostałe opisują wersje przyszłości, w których jeden bądź więcej z aktualnych trendów ulegnie zmianie modyfikując w sposób istotny warunki gry. Scenariusze przedstawiamy z perspektywy zarówno instytucjonalnej, jak i konsumenckiej. Serdecznie dziękujemy ekspertom, którzy zechcieli zaangażować się w opracowanie tego raportu: płk. Grzegorzowi Małeckiemu z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, Tomkowi Jędrkiewiczowi z PTBRiO, Aleksandrze Świączkowskiej, Karolowi Chwastowskiemu oraz Marcinowi Strzeleckiemu. Raport ukazał się w partnerstwie z NASK w ramach obchodów Europejskiego Miesiąca Cyberbezpieczeństwa (ECSM).