4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Narodowe Centrum Studiów Strategicznych

Na przestrzeni ostatniego półrocza 4CF rozpoczęło współpracę z nowym klientem – Narodowym Centrum Studiów Strategicznych. Jest to niezależny ośrodek analityczny, który został powołany do prowadzenia badań i analiz, pobudzania debaty oraz rozwijania innowacyjnego myślenia w dziedzinie szeroko rozumianego bezpieczeństwa Polski. NCSS zajmuje się przede wszystkim kwestiami planowania obronnego oraz inwestycji w zdolności obronne Sił Zbrojnych RP, polityką zbrojeniową państwa, polityką dotyczącą strategicznych gałęzi przemysłu i infrastruktury, a także reformami instytucji sektora bezpieczeństwa RP.
4CF zapewnia NCSS rozwój kompetencji foresightowych oraz kompleksową obsługę ekspercko-metodologiczną jednego z kluczowych projektów fundacji.