4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Kompetencje przyszłości

Dynamiczne zmiany zachodzące na rynkach globalnych i europejskich w coraz większym stopniu oddziałują na lokalne rynki pracy oraz na strategie HR. Zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe. Wraz z upływem czasu jedne profesje znikają, a inne ulegają głębokiej transformacji. W ich miejsce pojawiają się zajęcia zupełnie nowe, wymagające od pracowników odmiennych niż dotychczasowe zestawów wiedzy i umiejętności. Jakie kompetencje będą potrzebne, a w związku z tym, które z nich będą cieszyły się wysokim popytem w perspektywie 2040 r.?

Na to pytanie odpowiada raport „Kompetencje, jakich nie było”, który podsumowuje badanie pod tytułem „Kompetencje przyszłości na mazowieckim rynku pracy w perspektywie średnio- i długookresowej”. Firma doradcza 4CF, wyspecjalizowana w foresighcie strategicznym zrealizowała go na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie – Mazowieckiego Obserwatorium Rynku Pracy.

W badaniu przyjęto perspektywę foresightową, która zakłada, że chociaż przyszłości nie da się przewidzieć, to można i warto się na nią przygotować. W toku badania zidentyfikowano 18 trendów oraz możliwych zmian rynkowych o potencjalnie wysokim wpływie na mazowiecki rynek pracy w perspektywie roku 2040. Poszczególnym trendom i zmianom przypisano 47 kompetencji zidentyfikowanych w toku badania danych zastanych jako te, na które popyt może się zmieniać wraz z rozwojem danych trendów lub zmian.

W wyniku analizy ryzyka związanego z podnoszeniem poziomu każdej z tych kompetencji w regionie wyłoniono 19 „kompetencji przyszłości”, których podaż warto wzmacniać oraz 2 „kompetencje przeszłości”, których rozwój przyczynić się może do powstania nierównowagi na mazowieckim rynku pracy.

Na potrzeby analityków i decydentów działów HR oraz zespołów zajmujących się polityką zatrudnienia, oferujemy warsztaty i prezentacje, pogłębiające i rozwijające zagadnienia z raportu. Skontaktuj się z nami, aby otrzymać niezobowiązującą ofertę.