4CF - Surf the Future

Analizy i Publikacje

Streszczenie raportu Komisji Europejskiej “2021 Strategic Foresight”

Zapoznaj się z obszernym streszczeniem najnowszej publikacji Komisji Europejskiej “2021 Strategic Foresight” zawierającej długoterminową wizję i priorytety Unii Europejskiej do 2050 r. Dokument jest pomocą dla administracji i decydentów przy opracowaniu działań odpowiadających na kluczowe globalne megatrendy, bieżące potrzeby i długoterminowe aspiracje.

Raport zawiera kluczowe megatrendy, które będą miały wpływ na UE w nadchodzących dziesięcioleciach: od zmiany klimatu, przyspieszenia technologicznego i digitalizacji, po główne zmiany gospodarcze, geopolityczne i demograficzne oraz 10 strategicznych obszarów, które mają zapewnić UE wolność i światowe przywództwo w nadchodzących dziesięcioleciach.