4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Intrasme

4CF jest uczestnikiem projektu Innovative Transport SME Support Action, międzynarodowego projektu badawczo-rozwojowego, finansowanego przez Komisję Europejską w ramach 7. Programu Ramowego. Intrasme skupia się na identyfikacji barier, na które napotykają MŚP w procesie transferu innowacji. W ramach projektu zostanie stworzona ogólnoeuropejska sieć tematyczna i platforma internetowa, gdzie prezentowane będą wypracowane rezultaty, najlepsze praktyki i narzędzia dla szybkiego wdrażania Innowacji w MŚP, prowadzących działalność w sektorze transportu. 4CF wnosi do projektu swoje kompetencje w zakresie foresightu strategicznego, aby wesprzeć dyfuzję innowacji w zakresie lądowych, wodnych i powietrznych pojazdów elektrycznych.