4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy

6 marca zaproszony przedstawiciel 4CF złożył wizytę w siedzibie Instytutu Technologii Eksploatacji w Radomiu. W trakcie spotkania mieliśmy możliwość zapoznać się z szeroką ofertą badawczo-technologiczną tego ważnego ośrodka subregionu radomskiego. Potwierdzone zostały też deklaracje współpracy merytorycznej i organizacyjnej w zakresie foresightu strategicznego. Pierwszy projekt międzynarodowy Instytutu z udziałem 4CF jest już w realizacji.
Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy od chwili swego powstania przed blisko trzydziestu laty specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska.