4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Innowator Mazowsza VI

Już po raz VI Samorząd Województwa Mazowieckiego nagrodzi ludzi i firmy, które nowatorskim podejściem starają się zmienić oblicze mazowieckiej gospodarki.
Konkurs Innowator Mazowsza promuje innowacyjność realizowaną na Mazowszu, pogłębia współpracę środowiska nauki ze sferą biznesu i ułatwia dzielenie się naukowymi dokonaniami, które można praktycznie zastosować w biznesie.
4CF jest partnerem konkursu, wspólnie z szeregiem instytucji badawczych i otoczenia biznesu.
Zachęcamy do odwiedzania strony konkursu i do uczestnictwa: https://www.innowacyjni.mazovia.pl/aktualnosci/art,143,innowator-mazowsza-vi-edycja-konkursu-innowator-mazowsza.html