4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Holenderska Hanzehoogeschool wdrożyła program foresightowy UNESCO z udziałem 4CF

Uroczystość zamknięcia blisko rocznego projektu wdrożeniowego, który realizowaliśmy na rzecz Uniwersytetu Hanzeatyckiego w holenderskim Groningen podsumowała sukces pierwszego tego rodzaju programu, opracowanego przy udziale UNESCO.
W podsumowującym projekt wydarzeniu, obejmującym między innymi warsztat foresightowy, wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa Nauki, władz regionalnych i lokalnych, holenderskich sił zbrojnych, UNESCO oraz świata akademickiego.
4CF doradzało uczelni w opracowaniu i wdrożeniu innowacyjnego programu dydaktycznego dla studentów studiów magisterskich, jednocześnie szkoląc w zakresie foresightu, facylitacji i projektowania badań foresightowych nauczycieli akademickich z Groningen. Współpraca jest obecnie kontynuowana w ramach kolejnych przedsięwzięć i grantów badawczych.