4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Geomonitor 4D

Nasza firma rozwinęła w ostatnim półroczu współpracę z klientami z branży geolokalizacji i danych satelitarnych. Kontynuujemy strategiczny kierunek rozwoju w sektorze usług i w branży kosmicznej.
Przykładowym projektem tego typu jest obecnie zlecenie na rzecz firmy Geomonitor 4D, która zajmuje się kartografią i monitoringiem środowiska, oferując najwyższy poziom usług eksperckich. 4CF współpracuje z tą spółką, dostarczając doradztwa w zakresie długoterminowej strategii rozwojowej.