4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Galeria Promocji

Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy 4CF dostarczyło łódzkiej fundacji “Galeria Promocji” analizy społeczno-ekonomiczne i usługi doradcze. Fundacja ta od kilku lat łączy potencjały i szczytne cele, działając w sferze edukacji pozaformalnej, kultury i sztuki. Galeria Promocji należy do Łódzkiej Federacji Organizacji Pozarządowych, której strategicznym celem jest budowa Parku Kultur – Interdyscyplinarnego Centrum Aktywności w Łodzi. 4CF szczyci się pozycją godnego zaufania partnera organizacji pozarządowych, które potrzebują obiektywnych, rzetelnych analiz na potrzeby swoich działań w imię interesu publicznego.