4CF - Surf the Future
Wydarzenia

Foresight na potrzeby polskiej strategii odstraszania

W ramach współpracy z Narodowym Centrum Studiów Strategicznych, nasza firma realizuje aktualnie projekt foresightowych dotyczący strategicznych zdolności odstraszania sił zbrojnych RP.
W toku projektu zaproszeni przez NCSS eksperci, na podstawie profesjonalnie zbudowanego scenariusza i opartej na nim gry decyzyjnej przeprowadzą m.in. symulację potencjalnego zagrożenia bezpieczeństwa RP, a następnie wypracują szereg rekomendacji – zarówno militarnych, jak i niemilitarnych – które w przyszłości mogłyby stanowić podstawę do stworzenia skutecznej strategii odstraszania.