4CF - Surf the Future
Wydarzenia

European Regional Foresight College

Jako środkowoeuropejski oddział The Millennium Project, wiodącego międzynarodowego think-tanku foresightowego, dołączyliśmy do organizacji European Regional Foresight College. Akces do ERFC miał miejsce przy okazji posiedzenia władz tej organizacji w Paryżu 26 marca 2013 roku, a pracownicy 4CF weszli w skład zespołów roboczych.
W ramach współpracy w tej organizacji, 4CF bierze udział w projektach badawczych z zakresu studiów nad przyszłością oraz w popularyzacji dobrych praktyk w dziedzinie foresightu. Jak powiedział Norbert Kołos, prezes zarządu 4CF: “Członkostwo w ERFC jest zarówno realizacją naszego pełnego zaangażowania w działania The Millennium Project, jak i działaniem w imię pilnej potrzeby poprawy stanu studiów nad przyszłością w Polsce i Europie Środkowej”.