4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska

Zastosowanie: budowa kultury foresightu w przedsiębiorstwach, organizacjach rządowych i pozarządowych.

Metoda: Opracowane z udziałem ekspertów 4CF w projekcie badawczym UNESCO oraz Fundacji Rockefellera narzędzie do jednoczesnego generowania nowych insightów strategicznych oraz podnoszenia kompetencji w zakresie przyszłości zaproszonej do udziału w laboratorium grupy ekspertów.

Metoda Futures Literacy Knowledge Laboratory stosowana była w kilkudziesięciu projektach na całym świecie. Korzystały z niej organizacje takie, jak Komisja Europejska, Instytut Studiów Strategicznych w Tunisie, Innovation Norway, FIBA, UNDP oraz czołowe światowe think-tanki, by partycypacyjnie wypracowywać odpowiedzi na strategiczne pytania.

4CF jest pierwszą w Polsce firmą, która wdraża tę metodę, wzbogacając ją o autorskie innowacje, by połączyć FLKL z potrzebami analitycznymi naszych klientów.