Scenariusze COVID-19 The Millennium Project

Scenariusze COVID-19 The Millennium Project

Analizy i Publikacje Scenariusze COVID-19 The Millennium Project Amerykański Czerwony Krzyż zwrócił się do The Millennium Project, globalnego think tanku z założonego w 1996 roku i reprezentowanego w Polsce przez firmę 4CF, aby przeanalizować kluczowe niepewności co...
Nieoczekiwana przyszłość: Gaming

Nieoczekiwana przyszłość: Gaming

Analizy i Publikacje Nieoczekiwana przyszłość: Gaming Przyszłość gamingu nie jest przesądzona – kształtuje ją wspólnie wiele podmiotów. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć? Macierz 4CF to...
Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości

Analizy i Publikacje Kompetencje przyszłości Dynamiczne zmiany zachodzące na rynkach globalnych i europejskich w coraz większym stopniu oddziałują na lokalne rynki pracy oraz na strategie HR. Zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe. Wraz z upływem czasu...
SIN

SIN

Analizy i Publikacje SIN Firma 4CF we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Fundacją Standardów Raportowania przeprowadziła badanie raportów niefinansowych polskich spółek giełdowych. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego w 2017 roku, zgodnie z...