Nieoczekiwana przyszłość: Gaming

Analizy i Publikacje Nieoczekiwana przyszłość: Gaming Przyszłość gamingu nie jest przesądzona – kształtuje ją wspólnie wiele podmiotów. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się zaskoczyć? Macierz 4CF to...
Kompetencje przyszłości

Kompetencje przyszłości

Analizy i Publikacje Kompetencje przyszłości Dynamiczne zmiany zachodzące na rynkach globalnych i europejskich w coraz większym stopniu oddziałują na lokalne rynki pracy oraz na strategie HR. Zmienia się zapotrzebowanie na kompetencje zawodowe. Wraz z upływem czasu...
SIN

SIN

Analizy i Publikacje SIN Firma 4CF we współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych i Fundacją Standardów Raportowania przeprowadziła badanie raportów niefinansowych polskich spółek giełdowych. Począwszy od roku obrotowego rozpoczynającego w 2017 roku, zgodnie z...
Nieoczekiwana przyszłość: Cyberbezpieczeństwo

Nieoczekiwana przyszłość: Cyberbezpieczeństwo

Analizy i Publikacje Nieoczekiwana przyszłość: Cyberbezpieczeństwo Przyszłość cyberbezpieczeństwa nie jest przesądzona – kształtuje ją wspólnie wiele podmiotów. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie dając się...
Nieoczekiwana przyszłość: Handel Detaliczny

Nieoczekiwana przyszłość: Handel Detaliczny

Analizy i Publikacje Nieoczekiwana przyszłość: Handel Detaliczny Przyszłość handlu detalicznego nie jest przesądzona – kształtują ją wspólnie konsumenci i gracze rynkowi. Jak więc uzyskać przewagę strategiczną i zaskakiwać konkurencję, jednocześnie samemu nie...