4CF Surf the Future

I recommend 4CF as a dependable partner in Strategic Foresight and Futures Literacy for policy-making and Strategy.

Riel Miller, Foresight Director, UNESCO

Wyniki projektów, jak i sposób, w jaki były realizowane, przekonują mnie o profesjonalizmie i nowatorstwie firmy 4CF na rynku polskim.

Krystian Chmielewski, VicePresident Kongsberg Defence & Aerospace Polska

4CF provided foresight expertise at a highest level of professional skill.

Alberte Ruud, Senior Advisor, Norwegian Public Road Administration

Eksperci firmy 4CF z powodzeniem wdrożyli narzędzie do badań delfickich w czasie rzeczywistym HalnyX na potrzeby prac eksperckich.

Irena Pichola, Partner, Członek Zarządu, Deloitte Advisory Sp. z o.o.

Firma 4CF świadczy usługi z zakresu Foresightu Biznesowego na najwyższym poziomie.

Marcin Kubajczyk, Dyrektor Marketingu, Hoop Polska

Case studies (CS) i metodologia (Met)

Gra Decyzyjna

Gra Decyzyjna

Futures Literacy Knowledge Laboratory

Futures Literacy Knowledge Laboratory

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

Prototypowanie innowacji odpowiadających na nowe wyzwania strategiczne

Przeprowadzenie wieloetapowej strategicznej gry decyzyjnej z udziałem kilkudziesięciu ekspertów dla think-tanku z sektora obronności

Przeprowadzenie wieloetapowej strategicznej gry decyzyjnej z udziałem kilkudziesięciu ekspertów dla think-tanku z sektora obronności

Macierz 4CF

Macierz 4CF

Desk research

Desk research

Sesje Strategiczne

Sesje Strategiczne

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

Sesje strategiczne – Kształtowanie Przyszłości

Modelowanie statystyczne

Modelowanie statystyczne

Audyt Strategiczny

Audyt Strategiczny

Doradztwo

Doradztwo

Szkolenia

Szkolenia

Dostarczenie narzędzi do partycypacyjnego planowania oraz przeszkolenie pracowników Ministerstwa Pracy Kolumbii

Dostarczenie narzędzi do partycypacyjnego planowania oraz przeszkolenie pracowników Ministerstwa Pracy Kolumbii

Opracowanie metodologii długoterminowych prognoz i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Opracowanie metodologii długoterminowych prognoz i przeprowadzenie warsztatów szkoleniowych dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Strategia transformacji dużej brazylijskiej firmy doradczej opracowana we współpracy z jej klientami korporacyjnymi

Strategia transformacji dużej brazylijskiej firmy doradczej opracowana we współpracy z jej klientami korporacyjnymi

Testowanie zdolności reagowania w toku gier decyzyjnych symulujących różne scenariusze sytuacji międzynarodowej dla naczelnego organu administracji państwa

Testowanie zdolności reagowania w toku gier decyzyjnych symulujących różne scenariusze sytuacji międzynarodowej dla naczelnego organu administracji państwa

Eksploracja potencjalnych kryzysów bezpieczeństwa

Eksploracja potencjalnych kryzysów bezpieczeństwa

Analiza przyszłości rynku na potrzeby prac strategicznych oraz działań PR dużej firmy z branży FinTech

Analiza przyszłości rynku na potrzeby prac strategicznych oraz działań PR dużej firmy z branży FinTech

Zorientowana na przyszłość narracja PR na potrzeby rzecznicze

Zorientowana na przyszłość narracja PR na potrzeby rzecznicze

Platforma Delficka HalnyX

Platforma Delficka HalnyX

Strategia i program rozwoju dla powiatu metropolitalnego

Strategia i program rozwoju dla powiatu metropolitalnego

Ilościowe prognozy sprzedaży w FMCG

Ilościowe prognozy sprzedaży w FMCG

Wyposażenie w kompetencje foresightowe kadry dyrektorskiej dużej sieci handlowej

Wyposażenie w kompetencje foresightowe kadry dyrektorskiej dużej sieci handlowej

“System wczesnego ostrzegania” dla dużej firmy z branży FMCG

“System wczesnego ostrzegania” dla dużej firmy z branży FMCG

Mapa Trendów

Mapa Trendów

Metoda Delficka

Metoda Delficka

Identyfikacja przyszłościowych kierunków inwestycji, w tym fuzji i przejęć (M&A)

Identyfikacja przyszłościowych kierunków inwestycji, w tym fuzji i przejęć (M&A)

Strategia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Strategia dla przedsiębiorstwa produkcyjnego

Wypracowanie strategicznego konsensusu w grupie ekspertów

Wypracowanie strategicznego konsensusu w grupie ekspertów

Wywiad Strategiczny

Wywiad Strategiczny

Czy zastanawiały Cię kiedyś te kwestie?

Foresight Viking

Jak będzie się zmieniał mój rynek w najbliższej dekadzie? Jakie siły mogą go diametralnie przeobrazić, kiedy i dlaczego?

Foresight Viking

Jak mogę skutecznie wyprzedzać nadchodzące zmiany? Jak nie dać się zaskoczyć?

Foresight Viking

Jak mogę zbudować strategię, która zapewni realizację ambitnych celów mojej organizacji oraz pozwoli zachować elastyczność niezbędną w gwałtownie zmieniającym się otoczeniu?