4CF - Surf the Future
Wydarzenia

4CF w grafenowej republice

14 marca 2012 roku przedstawiciele 4CF spotkali się z dyrektorem Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych dr. Zygmuntem Łuczyńskim oraz z wynalazcą metody wytwarzania grafenu dr. inż. Włodzimierzem Strupińskim. Spotkanie odbyło się w siedzibie ITME – kolebce polskiego grafenu – czołowym instytucie naukowym, który uczestniczy w upowszechnianiu szeroko dyskutowanej innowacji materiałowej, za którą przyznano Nagrodę Nobla w 2010 roku. 4CF włącza się w ogólnopolski ruch na rzecz transferu technologii grafenowej do wykorzystań komercyjnych – dobrze rokują m. in. przemysł lotniczy i elektroniczny. Przy udziale ekspertów The Millennium Project i Polskiego Towarzystwa Studiów nad Przyszłością będziemy badać rentowność inwestycji grafenowych i kierunki rozwoju badań nad grafenem o największym potencjalne komercyjnym, a także promować debatę społeczną wokół grafenu.