4CF - Surf the Future
Wydarzenia

4CF o przyszłości nauki w Rio de Janeiro

Pod koniec listopada bieżącego roku 4CF brało udział w organizacji i prowadzeniu warsztatów foresightowych towarzyszących Światowemu Forum Nauki w Rio de Janeiro. Wydarzenie to, realizowane w ramach projektu UNESCO Scoping Global/Local Anticipatory Capacities było współorganizowane przez Węgierską Akademię Nauk oraz Centro de Gestao e Estudios Estrategicos, wiodący brazylijski think-tank. Tematem międzynarodowych warsztatów, zorganizowanych w hotelu Everest Ipanema były scenariusze rozwoju roli nauki w społeczeństwie w perspektywie roku 2050. W warsztatach brali też udział przedstawiciele Polski, zaproszeni przez 4CF: prof. J. Kurzydłowski, dyrektor NCBiR oraz pan R. Firmhofer, dyrektor Centrum Nauki Kopernik.